Om oss / Styrelsen

Säterbostäder AB är ett affärsdrivande företag vars syfte är att äga och förvalta bostäder i Säter. Styrelsen för bolaget väljs för fyra år i taget och är politiskt nominerad. Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden.

Här nedan presenteras styrelsen för Säterbostäder AB och dotterbolag Säters kommuns Fastighets AB. Styrelserna för båda bolagen är vald från och med årsstämma 2023 efter valår 2022, till och med årsstämma 2027 efter valår 2026.

Ordinarie ledamöter

Per-Inge Nyberg, ordförande

Sven-Erik Berglund, vice ordförande

Göran Söderqvist, 2:e vice ordförande

Fredric Vådegård
Göran Johansson
Unni Öhman
Roger Carlsson  

Ersättare

Ola Hult
Christian Bower
Ingemar Nygren
Bo Floresjö
Oskar Knäpp
Dan Isberg Lissel
Inger Persson