Om oss / Styrelsen

Säterbostäder AB är ett affärsdrivande företag vars syfte är att äga och förvalta bostäder i Säter. Styrelsen för bolaget väljs för fyra år i taget och är politiskt nominerad. Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden.

Här nedan presenteras styrelsen för Säterbostäder AB och dotterbolag Säters kommuns Fastighets AB. Styrelserna för samtliga bolag är vald från och med årsstämma 2019 efter valår 2018, till och med årsstämma 2023 efter valår 2022.

Ordinarie ledamöter

Michael Arvidsson, ordförande

Torbjörn Orr, vice ordförande

Birgit Kraft
Sven-Erik Berglund
Göran Johansson
Roger Siljeholm
Göran Östman

Ersättare

Tommy Bäck
Inger Körstig
Bo Floresjö
Sven Frejd
Ingemar Nygren
Fredrik Aspelin
Jan-Olov Viklund