Miljö / Klimatinitiativet

Allmännyttans klimatinitiativ

Ellinor Fredriksson, vd, och Torbjörn Orr, ordförande

Säterbostäder har tillsammans med många andra allmännyttiga bostadsbolag anslutit sig till Klimatinitiativet.

”Ingen kan göra allt men alla kan göra något” – tillsammans kan vi göra skillnad.

Klimatinitiativet är ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte. Genom att inspirera och peppa varandra kan bostadsföretagen göra omställningen snabbare än var och en för sig.
Utgångspunkten är att alla kan bidra.

Tanken är att ta tillvara allmännyttans gemensamma kraft i egenskap av att tillsammans vara en stor beställare som kan ställa krav och driva på klimatomställningen.

Målen med samarbetet

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

Utöver dessa två övergripande mål har vi även valt att jobba med ”Klimatsmart boende”. Som bostadsföretag har vi inte möjlighet att bestämma hur hyresgästerna väljer att leva, men det finns mycket vi kan göra för att underlätta för våra hyresgäster att leva mer klimatsmart.

Här börjar vår resa att informera, involvera och inspirera våra hyresgäster till ett klimatsmart boende.