Om oss / Huskurage

Huskurage hjälper grannar att agera för att förhindra våld i hemmet. Det kan vara livsavgörande att agera direkt när något sker i huset där vi bor eller vistas.

Säterbostäder har anslutit sig till Huskurage. Med hjälp av Huskurage vill vi bidra till ökad trygghet för alla boende hos Säterbostäder.

Om du är orolig att någon granne far illa:

Vid oro för att barn utsätts för våld eller att vårdnadshavare på annat sätt brister i sin omsorg gentemot barn; kontakta socialtjänsten 0225–55165 och gör en orosanmälan.

Vi på Säterbostäder AB månar om att alla ska känna sig trygga i sitt hem. Genom att hjälpas åt kan vi förebygga, förhindra och stoppa hot och våld. Din insats kan rädda liv. Tack för ditt engagemang!

Du kan läsa mer om Huskurage i vårt policydokument:

Läs vår folder om Huskurage:

Huskurage på fler språk:

Du kan även läsa mer om initiativet Huskurage på deras hemsida: