Låsöppning

Vid utelåsning under kontorstid kontaktas felanmälan eller reception. Avgiften är 100 kr och debiteras via hyresavin. Övriga tider kontaktas Securitas på tfn010-4705700. Upplåsningsavgiften är för närvarande 500 kr. Kontant betalning till Securitas innan upplåsning sker.

Obs! Identitet måste styrkas och hyresavtal ska finnas.