Hyresgäst / Extratjänster

Behöver du extra nycklar utöver de tre som ingår, kontaktar du vår uthyrning. Beställningen av extra nycklar kan bara ske via Säterbostäder, av säkerhetsskäl. Kostnaden läggs på kommande hyresavi. Nycklarna hämtar du sedan i vår reception.

Extra taggar, t.ex. till garage eller för tvättbokning, beställs och hämtas ut på samma sätt som extra nycklar. Kostnaden läggs på kommande hyresavi.

Alla våra lägenheter är utrustade med brandvarnare. Vill du ha en extra kan du beställa via vår serviceanmälan. Kostnaden läggs på kommande hyresavi.

Vill du byta från tvågreppsblandare till engreppsblandare. Kontakta serviceanmälan för att beställa. Kostnaden läggs på din hyra.

Installation av disk och tvättmaskin skall utföras fackmannamässigt.
Om du vill ha disk eller tvättmaskin installerad i din bostad så måste du få vårt godkännande. Vi hjälper dig med installationen mot en avgift.

Om Du själv inte kan byta ut lysrör och glödlampor så hjälper vi Dig. Du kan själv köpa ljuskällorna, alternativt att vi står för dem mot en kostnad som läggs på din hyresavi.

Önskar Du få en markis på Din uteplats eller altan så kontaktar Du i första hand oss för ett godkännande. Är det möjligt att sätta upp markis i fastigheten där Du bor så står Du själv för kostnaden för markis och uppsättning. Markisen är Din egendom och skall demonteras då Du flyttar, alternativt att Du säljer den till nästa hyresgäst som då tar över ansvar för underhåll och drift av markisen.