Hyresgäst / Brandskydd

Viktig information om brandskyddet i din bostad

De flesta olyckorna inträffar i hemmet och på fritiden. Slarv och okunskap kan vara en orsak och tekniska fel en annan, men oavsett orsak finns det mycket du själv kan göra för att förhindra olyckor.

I Lagen om skydd mot olyckor står det att man i ”skälig omfattning ska hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand”

Detta innebär i praktiken att du ska ha brandvarnare, brandsläckare, och tänka till hur du kan förebygga brand och hur du agerar vid inträffad olycka.

För att få en påminnelse om att testa sin brandvarnare kan man gå in på
https://aktivmotbrand.msb.se/

Några goda råd om hur du kan göra din bostad säkrare

 • Ta bort brännbart material som ligger i spisens omedelbara närhet.
 • Dra ur stickkontakten till kaffebryggaren och brödrosten.
 • Installera gärna en spisvakt med timer-funktion.
 • Se till att glödlamporna har rätt watt-antal och att inga skarvsladdar kommer i kläm.
 • Byt ut trasiga sladdar, kontakter och vägguttag. Skruva åt det som sitter löst.
 • Ha inga handdukar eller annat brännbart material liggande på element för torkning.
 • Släck levande ljus när du lämnar rummet.
 • Om säkringarna ofta går sönder – kontakta en vaktmästare  för felsökning.
 • Dra ur el- och antennsladd till TV:n vid åskväder.
 • Se till att TV:n står fritt och luftigt.
 • Ta bort duk, stearinljus eller annat på TV:n som kan orsaka brand.
 • Är köksfläkten rengjord?
 • Finns brandvarnare och fungerar den?
 • Finns handbrandsläckare i bostaden?
 • Dammsug bakom kylskåp och/eller frysbox.
 • Se till att ljusstakar står fritt från gardiner och att de har obrännbara dekorationer.
 • Installera en jordfelsbrytare.

Räddningstjänsten Dala Mitt

Ni hittar mer information på
www.dalamitt.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB har lanserat en ny sida med fokus på brandskydd och därför rekommenderar vi att ni även tittar på den.
www.dinsakerhet.se.