Hyresgäst / Frågor och svar

I hyran ingår oftast allt utom hushållsel. Om det inte står något annat i hyresavtalet betalar du alltså för värme, vatten, sophämtning och städning av trapphus genom din hyra.

Vid lägenhetsbyte ska hyresgästen ha varit boende i lägenheten, som hyresavtalet avser, i minst ett år.

Ja, om vi som hyresvärd godkänner det. Skäl för att hyra ut i andra hand kan till exempel vara att du ska studera eller arbeta i en annan stad eller vill prova på att bo som sambo. Om du hyr ut din lägenhet utan tillstånd från oss kan du bli uppsagd. Tänk på att det är du som förstahandshyresgäst som fortfarande är ansvarig i ett andrahandskontrakt, för att hyran betalas och att grannarna inte blir störda även om det är någon annan som bor i din lägenhet.

Om du själv vill renovera lägenheten kontakta oss innan du utför åtgärden.

Skall du måla eller tapetsera ska det göras fackmannamässigt och förändringen får inte vara för extrem. Materialet står du i så fall själv för.

Det får inte vara extrema färgval och du får inte ändra materialval. En hyresrätt skall tilltala flera hyresgäster vilket innebär att det bör vara neutrala färger och material. Följer du inte dessa regler kan du bli ersättningsskyldig eller anmodas att återställa när du flyttar ut. Prata med oss om du är osäker.

Du får lov att i viss utsträckning borra hål i väggar och tak för att sätta upp saker. Men kontrollera gärna i förväg med oss eftersom du kan bli ersättningsskyldig om det görs på ett felaktigt sätt eller om det blir alltför många hål. I badrummet får du inte borra hål utan hyresvärdens godkännande.

Ja, om det inte står något annat i hyresavtalet så är det tillåtet. Men tänk på detta:

  • Släpp inte ut djur utan tillsyn.
  • Håll alltid hundar kopplade inom bostadsområdet.
  • Se till att hundar och katter inte förorenar på området, speciellt inte i närheten av barnens lekplatser som sandlådor t.ex.
  • Håll trapphus och allmänna ytor rena från hundhår.

En del får du göra själv, men det förutsätter att du har nödvändiga kunskaper.


Du får:

  • byta lampor och lysrör.
  • byta stickproppar och säkringar.
  • ansluta och byta ut lampor i torra utrymmen.
  • Om Du själv inte kan byta ut lysrör och glödlampor så hjälper vi Dig. Du kan själv köpa ljuskällorna, alternativt att vi står för dem mot en kostnad som läggs på din hyresavi.

Om strömbrytare, vägguttag eller fasta installationer behöver bytas eller lagas ska du kontakta oss.

Vid utelåsning kontaktar du vår jour på telefon 0225-556 10.

Avgiften är 800 kr och debiteras via hyresavin.

Obs! Identitet måste styrkas och hyresavtal ska finnas.

Om du får stopp i avloppet kan du först försöka ta bort det som sitter i vägen. Går det inte ska du kontakta oss och göra en felanmälan så fort som möjligt. Använd aldrig kemiska preparat, exempelvis lut, för att rengöra avloppet.

Du är själv ansvarig för att ta bort hårrester och annat avfall i badkar, dusch och handfat med jämna mellanrum.

Ett hyresavtal kan ha en begränsad hyrestid eller gälla tills vidare. Som huvudregel har du som förstahandshyresgäst ett så kallat besittningsskydd.

Det innebär att du i princip har rätt att bo kvar i lägenheten så länge du vill om inte hyresvärden har mycket starka skäl för att säga upp avtalet.

Lägenheten ska städas mycket noggrant innan du lämnar tillbaka nycklarna. Vi har en checklista för flyttstädning som du kan ta del av genom att klicka här.

Om lägenheten inte är tillräckligt städad och godkänd kan du bli debiterad för extra städkostnad i efterhand.

Innan du flyttar gör vår bovärd tillsammans med dig en lägenhetsbesiktning. Vid skador eller onormalt slitage på lägenheten kan du bli skadeståndsskyldig.

När du flyttar ska du anmäla din nya adress till Skatteverket – det är kostnadsfritt. Vill du att posten under en viss tid automatiskt ska skickas vidare till din nya adress (eftersändning) kostar det extra. Du kan göra anmälan om flytt och eftersändning av post på Svensk adressändrings hemsida; www.adressandring.se.

Ja, Du får grilla på balkongen om Du använder el-grill. Kol och gasolgrillar är inte lämpade för balkongen med tanke på brandrisk.

Här kan du ladda ner blankett för anmälan av autogiro.

Skicka in blanketten till oss på Säterbostäder.

För att säkerställa en bra boendemiljö med trygghet för alla så har vi inlett ett avtal med Aimo Park, som övervakar att parkeringsbestämmelserna följs.

Zontavlor finns vid infarten till varje område. Innanför zonen gäller ett generellt parkeringsförbud, utom på markerade P-platser. För i- och urlastning får man stå i max tio minuter.


Ring Aimo Park Överklagningsenhet på telefon 0771-96 90 02.
Öppet helgfria vardagar mellan klockan 09.00-12.00.

För vissa är allergi ett stort problem. Därför kan vi nu erbjuda er ett allergianpassat boende som underlättar för er i vardagen. Lägenheterna är rök- och djurfria. kontakta oss för mer information.
För närvarande har vi två olika allergianpassade boenden.

Säter: Vretvägen 1A, Siggebo

Gustafs: Stiftelsevägen 3A, Mora by

Badpooler eller spabad ej tillåtet
Då vi inte har möjlighet att kolla att nödvändiga säkerhetsåtgärder för badpooler följs, kan vi inte tillåta dessa av säkerhetsskäl.

Badpooler på uteplatser eller på annan plats som tillhör Säterbostäder är därför förbjudna och det är bovärdarna som ser till att förbudet följs. Förbudet gäller inte små plaskbassänger med mindre än 20 cm vattendjup.

Studsmattor
Om du vill ställa upp en studsmatta eller annat större lekredskap inom Säterbostäders område, ska du i förväg prata med bovärden om var du får ställa upp den. Detta gäller också om du har egen uteplats.

Din bovärd anvisar en plats som är lämplig med tanke på säkerhet och att det inte stör grannarna. Om det inte finns någon lämplig plats, kan bovärden säga nej.

Endast studsmattor med tillhörande skyddsnät får sättas upp.

Säterbostäder kan också begära att du som hyresgäst, i den mån det behövs, ska sköta till exempel gräsklippning runt och under studsmattan.