Om oss / Vår uthyrningspolicy

Uthyrningspolicy för Säterbostäder AB

För att få ställa Dig i kö hos Säterbostäder gäller att Du fyllt 16 år och innehar ett svenskt
personnummer.

För att få skriva kontrakt med Säterbostäder krävs att Du fyllt 18 år, är skriven i Sverige och
har goda referenser från tidigare hyresvärd. Ha godtagbar inkomst från anställning, pension,
sjukbidrag, A-kassa, statliga studiemedel, kapital eller försörjningsstöd från Säters kommun.
Din betalningsförmåga skall täcka hyra och normalbelopp/ månad.

”Normalbelopp är det belopp som Kronofogden beslutat om att man ska ha kvar efter att
hyran är betald och som ska täcka dina vanliga levnadskostnader”

Du skall vara folkbokförd i lägenheten och ha en gällande hemförsäkring.
När Du tilldelats en lägenhet hos oss så nollställs Dina kö poäng. I samband med detta blir
Du avaktiverad i vårt kösystem. Vill Du återaktivera Dig i kön för att samla nya kö poäng gör
Du det via Mina sidor.

Fördel

Särskild förtur kan komma i fråga för företag som är under utveckling eller etablering, samt
arbetskraft som pendlar till kommunen.

För Dig som söker lägenhet med anledning av husförsäljning i Säters kommun, erbjuds 1 års extra köpoäng för att främja inflytt till kommunen.

Information om husförsäljning skall meddelas till vår uthyrning när intresseanmälan lämnas och köpekontrakt för överlåtelse av fastighet uppvisas vid erbjudande om bostad hos oss.

Andrahandsuthyrning

I nedanstående fall godkänns tidsbegränsad andrahandsuthyrning på högst ett år.
Förstahandshyresgästen har ansvaret för lägenheten.

• Utbildning på annan ort
• Visstidsanställning på annan ort
• Provboende med sambo

Lägenhetsbyten

Vid internt lägenhetsbyte inom Säterbostäders fastighetsbestånd ska hyresgästen varit
boende i lägenheten som hyresavtalet avser i minst ett år och uppsägningstiden är 3
månader.

Kreditupplysningar

Innan kontraktsskrivning tas kreditupplysning på bostadssökanden.

Vi värnar om ditt boende

Vi vill att Du skall bo bra hos oss, med ett gott inomhusklimat och förhindra osunda
boendeförhållanden, både för den som bor i lägenheten men även för kringboende som kan
påverkas.

Antalet personer som ska bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens
storlek och planlösning

Därför utgår vi från Boverkets trångboddhetsnorm hur många personer som bör bo i en och
samma bostad. Detta utefter hur lägenheterna är tekniskt dimensionerade när det gäller till
exempel ventilation, men också för att förhindra slitage och onormala förbrukningar.

Boende per lägenhet:
• 1 rum och kokvrå/kök Max 3 personer
• 2 rum och kök Max 4 personer
• 3 rum och kök Max 6 personer
• 4 rum o kök Max 8 personer
• 5 rum o kök Max 10 personer