Uthyrningspolicy för Säterbostäder AB

För att bli kund hos Säterbostäder krävs det att man har fyllt 18 år, är skriven i Sverige och har goda referenser från tidigare hyresvärd. Har god ekonomi utan allvarligare betalningsanmärkningar. Har godtagbar inkomst från anställning, pension, sjukbidrag, A-kassa, statliga studiemedel, kapital eller försörjningsstöd från Säters kommun.

Förturer

Säterbostäder har en generös inställning till kunder med särskilda behov. För att komma till fråga om rätt till förtur krävs dock att det finns någon form av medicinskt underlag alternativt kuratorsutlåtande eller motsvarande.

Särskild förtur kan komma i fråga för företag som är under utveckling eller etablering, samt arbetskraft som pendlar till kommunen.

Förtur ges även vid husförsäljning, för att främja Inflytt till kommunen.

Andrahandsuthyrning

I nedanstående fall godkänns tidsbegränsad andrahandsuthyrning på högst ett år.

  • Utbildning på annan ort
  • Visstidsanställning på annan ort
  • Provboende med sambo
  • Vård av anhörig
  • Långvård på sjukinrättning

Förkortad uppsägningstid för ungdomar mellan 18 – 26 år

Ungdomar mellan 18 – 26 år erbjuds alltid en uppsägningstid på en månad, mot normala tre, för bostäder. Syftet är att ungdomar inte skall riskera att hamna i en situation med dubbla boendekostnader i samband med att man t ex börjar studera eller får arbete på annan ort med kort varsel.

Lägenhetsbyten

Vid internt lägenhetsbyte inom Säterbostäders fastighetsbestånd är uppsägningstiden en månad.

Kreditupplysningar

Innan kontraktskrivning tas kreditupplysning på bostadssökanden.