Här finns våra bostäder

Säterbostäder AB förvaltar lägenheter och lokaler i ett 30-tal bostadsområden runt om i Säters kommun. Våra fastigheter består av gamla kulturhus i trästaden Säter, såväl som moderna lägenheter i Säters nyare områden, men även lägenheter i kommunens övriga delar. Dessutom förvaltar vi fyra servicehus och äldreboenden.

Under respektive rubrik i vänstermenyn hittar du mer information om de olika områden som finns.

Kartor över våra bostadsområden

Kartor över Säters kommundelar (Eniro)

Ansökan om lägenhet

Övrig information

Se kommunens hemsida för mer information om Säters olika kommundelar.