Säterbostäder

Här kostar ett tryggt boende inget extra

Det finns en stor skillnad mellan storstad och småstad. Låt oss kalla den trygghet. Du kan lita på att du tryggt kommer hem med bussen även en lördagkväll. När du promenerar på gatorna i Säters innerstad och mörkret sänker sig över trästadens tak fylls du av ro, inte oro.

Säterbostäder AB ägs av Säters kommun. Vår historia går tillbaka till 1947, då vi startade som Stiftelsen Säterhem. Säterbostäder AB förvaltar idag drygt 1 100 lägenheter och cirka 50 lokaler i ett 30-tal bostadsområden runt om i Säters kommun, vilket gör oss till kommunens största bostadsföretag.

Våra fastigheter består av gamla kulturhus i trästaden Säter, såväl som moderna lägenheter i Säters nyare områden. Givetvis har vi även lägenheter i kommunens övriga delar. Dessutom förvaltar vi fyra servicehus och äldreboenden. Precis som då vi startade 1947 är målsättningen fortfarande densamma. Vi arbetar för att skapa, utveckla och bibehålla ett trivsamt och attraktivt boende i Säters kommun.