Hyresgäst / Att vara hyresgäst

Välkommen till oss som hyresgäst

Här följer viktig information och tips för dig som skall flytta in hos oss.

Att bo i en hyresrätt har många fördelar. Du behöver inte satsa pengar i boendet och du slipper risken att inte få tillbaka satsade pengar när du vill flytta. Du är dessutom fri att flytta när du vill, efter tre månaders uppsägning. Hyresrätten ger dig en rad möjligheter eller rättigheter. Hyresrätten innebär också att du som hyresgäst har skyldigheter.

Vi vill att du ska känna till vad du kan förvänta dig av oss som hyresvärd och vad vi i vår tur kan kräva av dig som hyresgäst. Om du känner till dessa regler, och handlar efter dem och dina grannar gör likadant, blir boendet trivsamt för alla!

Snabblänkar till innehållet

Kontrollera dina nycklar

När du flyttar in får du kvittera ett antal nycklar. Förutom nycklar till lägenheten kan du få separata nycklar/taggar till porten, tvättstugan och förrådet. Kontrollera att du har fått rätt nycklar och att antalet stämmer. Du är själv ansvarig för att hålla ordning på nycklarna. Tänk på att dina nycklar är värdeföremål. Borttappad nyckel/tagg debiteras dig som hyresgäst.

Betala hyran i tid

Det är viktigt att hyran betalas i tid. Bostadshyror betalas i förskott och därmed alltid betalas senast den sista vardagen i månaden före den månad hyran avser.

Om du inte betalar hyran i tid kan du förlora ditt hyreskontrakt. Du bör därför kontakta oss så fort som möjligt, om det av någon anledning skulle bli problem med betalningen.

Skaffa hemförsäkring

Det är viktigt att du har en hemförsäkring. Den kan skydda dig ekonomiskt om något skulle hända med din lägenhet eller dina saker. Om det till exempel skulle börja brinna kan du via hemförsäkringen få ersättning för saker som blivit förstörda i branden.

Hemförsäkringen kan också vara en trygghet om du själv skulle orsaka en allvarlig skada, som till exempel en brand eller vattenskada. I de flesta hemförsäkringar ingår även stöldskydd och rättsskydd.

Vårda din lägenhet

Du som hyresgäst skall under hyrestiden väl vårda din lägenhet med vad därtill hör. Du är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse, detta gäller även alla som bor i hushållet eller dina gäster.

Du har ansvar för att sköta om din lägenhet. Därför behöver du regelbundet:

Fel i bostaden

Uppstår fel i lägenheten anmäler ni detta till vår felanmälan:

Felanmälan är öppen mellan 7.30 – 9.00. Övriga tider är telefonsvararen uppkopplad. Kom ihåg att uppge namn adress och telefonnummer samt om huvudnyckel får användas för tillträde till lägenheten. Meddela om det finns husdjur.

Akuta situationer som inträffar vardagar mellan 9.00 – 7.30 eller lördagar och söndagar, anmäls till SOS Alarm på telefon 023-160 02, som i sin tur ringer till jourhavande tekniker. Exempel på akuta situationer är stora vattenflöden, helstopp i avlopp eller att värme saknas i hela lägenheten.

Visa hänsyn

Du är skyldig att visa hänsyn. Tänk på att du i ett flerfamiljshus har grannar runt omkring dig. Störningar som höga skrik, hög musik och liknande är ganska onödiga om var och en tänker på att ingenting får höras in till grannarna. Detta krav är extra angeläget sent på kvällen. Ska du ha en större fest med många besökare, är det klokt att meddela grannarna i förväg.

Att visa hänsyn är extra viktigt mellan klockan 22.00 och 07.00.  För att inte störa dina grannar, tänk på att:

Störande grannar

Störningsjouren innebär att om du blir störd av till exempel någon granne kvälls- eller nattetid, kan du anonymt ringa till SOS Alarm på telefon 010-470 5700. Väktare kallas då ut till den aktuella adressen och bevittnar störningen samt påtalar olägenheterna för den som stör. Väktaren avlämnar en störningsrapport från besöket som sedan kan utgöra underlag i en eventuell rättsprocess. Du som anmäler blir alltså inte inblandad i detta.

Störningsjouren gäller under tiden 16.00 – 07.00 vardagar samt helgdagar hela dygn. För tjänsten anlitas Securitas. Vid störning bekräftad av Securitas får lägenhetsinnehavaren betala fakturan.

En hyresgäst som återkommande stör sina grannar riskerar att bli uppsagd.

Något om inomhusmiljön

Inomhusmiljön är viktig eftersom vi vistas inomhus större delen av dygnet. Vi vill alla ha det lugnt och tyst, lagom varmt och bra ventilation med mera. Du kan bidra till en bra inomhusmiljö genom att:

Sortera dina sopor rätt

Ta reda på var du ska slänga dina sopor.

Vi tillhandahåller kärl för brännbart och kompost avfall.

Tidningar och förpackningar, förpackningar av glas, metall, plast och papper, farligt avfall som batterier, kemikalier och elektriska apparater ska sorteras var för sig och lämnas till närmaste återvinningsstation.

Det är inte tillåtet att ställa grovsopor, som till exempel trasiga möbler eller föremål i källarutrymmen.

Tack för att du inte ställer barnvagnen i trapphuset!

Ett trapphus är en utrymningsväg och ska hållas fri så att räddningstjänsten kan komma fram om det skulle behövas. Barnvagnar, skor eller cyklar får du därför aldrig förvara i trapphuset eller entrén. Inte heller soppåsar, möbler, egna mattor utanför lägenhetsdörr eller andra saker.

Detta gäller även i källargångar och utanför förråd. Förutom att det blir skräpigt och svårt att komma fram kan det öka risken för brand.

Regler i tvättstugan

Tvättstugan är kanske det viktigaste gemensamma utrymmet i hela huset och en plats där många goda grannrelationer skapas. Följ noga reglerna i tvättstugan. Boka ordentligt. Var rädd om maskinerna när du tvättar. Läs och följ anvisningarna för tvättmaskinerna noga. Då får du också det bästa tvättresultatet.

Lämna tvättstugan så att nästa hyresgäst kan komma in i tid och i det skick du själv vill att det ska se ut, helt, rent och snyggt.

Testa din brandvarnare

En brandvarnare kan rädda ditt och andras liv om det börjar brinna. Vi som hyresvärd ska se till att det finns en brandvarnare i din lägenhet men du måste själv testa att den fungerar. Testa regelbundet genom att trycka på testknappen. Det är särskilt viktigt om du varit bortrest eftersom batteriet kan ha tagit slut. Hör av dig till oss om brandvarnaren inte fungerar.

Städtips

Husen i Sverige är byggda för att vara varma på vintern och kan därför vara känsliga för fukt. När du städar lägenheten ska du inte använda för mycket vatten. Häll aldrig ut vatten på golvet! Se till att alla golv och andra ytor blir torra.

Lägenheten har ventiler för att rensa bort fuktig luft. Därför är det viktigt att ventilerna är öppna året om.
Alla hyresgäster i ett hyreshus har tillsammans ansvar för de allmänna utrymmena.

Policy för inomhusklimat

I våra lägenheter tillhandahåller vi värme för att uppnå 20 grader (+-1 C) under värmesäsongen (oktober-maj) I särskilt boende är gränsen 22 grader.

Inomhusklimatet påverkas i stor utsträckning av den boendes vädringsvanor samt möblering. Stora möbler såsom sängar och soffor placeras ej mot radiatorer, inte heller gardiner och dekorationer, då man inte får avsedd luftström vid fönster.

Bredband

Alla lägenheter i Säter, Stora Skedvi och Gustafs är anslutna till Dala Energis Fibernät via Kurbit. Dala Energi AB driver stadsnät även i Leksand, Rättvik och Gagnef. För att se vilket utbud av TV, IP-telefoni och Internet som erbjuds hänvisas till Dala Energi, via kurbit.se. För utbud gällande Säters kommun, klicka på Dala-Energi.

kurbit.se

All felanmälan sker till din tjänsteleverantör!

Kabel-TV

Sappa levererar ett digitalt TV-utbud i våra lägenheter i Säter, Stora Skedvi och Gustafs. För att se kanalerna behöver du bara göra en digital kanalsökning. Får du inte in kanalerna kan du kontrollera om din TV har stöd för DVB-C, det har de allra flesta TV-apparater tillverkade efter 2008. Om din TV är en äldre modell och saknar stöd för DVB-C kan du beställa en digitalbox hos Sappa.

Läs mer på Sappas hemsida.

PDF

sappa.se.

Felanmälan görs på 0774-444 744

Parkering

För att säkerställa en bra boendemiljö med trygghet för alla så har vi inlett ett avtal med Aimo Park, som övervakar att parkeringsbestämmelserna följs.

Zontavlor finns vid infarten till varje område. Innanför zonen gäller ett generellt parkeringsförbud, utom på markerade P-platser. För i- och urlastning får man stå i max tio minuter.


Ring Aimo Park Överklagningsenhet på telefon 0771-96 90 02.
Öppet helgfria vardagar mellan klockan 09.00-12.00.