Om oss / Sponsringspolicy

Syfte

Sponsring är en viktig del av Säterbostäders marknadsföring, med syfte att främja varumärket, gagna affärer och relationer.
Därför ingår sponsringen som en del i bolagets marknadskommunikation och syftar till att ge ett ömsesidigt mervärde.

Vi prioriterar sponsring av breda verksamheter där vi via föreningar, lag, organisationer och förbund når många mäniskor. Det ska vara balans mellan idrott , kultur och samhälle.

All sponsring och alla evenemang ska stärka bilden av Säterbostäder AB.
Exponeringen ska vara koncentrerad, tydlig och kraftfull. Vi vill att många mäniskor ska uppfatta och uppskatta vår medverkan.

Definition

Med sponsring avses ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för två eller flera parter.
Sponsring kan vara stöd i form av pengar, produkter eller tjänster mot en rimlig motprestation i form av t ex exponering av företagsnamn, varumärke eller tjänster.

Riktlinjer

Vi sponsrar endast föreningar, organisationer och speciella evenemang i Säters kommun.
Vi sponsrar inte verksamheter som har kopplingar med budskap som kan uppfattas som politiska eller religiösa.

Föreningar eller organisationer som är intresserade av sponsring är välkomna att söka. Ansökan skickas till info@saterbo.sater.se.

Följande information ska finnas med

Namn på föreningen/organisation, organisationsnummer och adress.
Kontaktperson och kontaktuppgifter (e-post och telefon).
Kort bakgrund om verksamheten, var den bedrivs och vem den vänder sig till.

Kort beskrivning om vad ni söker sponsring för.
Sökt belopp.
Hur ni tänkt er att vårt ev. samarbete ska komma till nytta för t ex föreningens medlemmar, Säterbostäders hyresgäster eller kan bidra till utvecklingen av Säter.

Vid fel eller dröjsmål av Föreningens prestation i annat fall än som regleras ovan, äger Bolaget rätt till nedsättning – alternativt återbetalning – av avtalad ersättning.
Är felet eller dröjsmålet väsentligt äger Bolaget rätt att häva avtalet. Föreningen är i sådant fall skyldig att ersätta Bolagets skada.

Uppsägning av sponsoravtal

Båda parter har rätt att ensidigt säga upp avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid.