Nu inför vi parkeringsbevakning

Från och med i höst kommer Aimo park att förvalta och sköta om parkeringsavtal, bevakning, felanmälan och kundtjänst gällande parkeringar.

Ni som redan hyr en p-plats idag och har ett bilplatsavtal med Säterbostäder behåller er parkering men avtalet flyttas över till Aimo park. Ni kommer i god tid att bli kontaktade av Aimo park som handlägger avtalet och ni har även möjlighet att välja alternativa abonnemang genom dem.

Ni som inte har en bilplats idag men vill teckna ett parkeringsavtal kontaktar Aimo park, nya avtal med start 1 oktober kan tecknas tidigast den 1 september.

Det kommer även finnas boende och gästparkering  på varje bostadsområde där man enkelt betalar per timme via Aimo parks betalapp.

Med detta upplägg kommer vi att kunna erbjuda en större flexibilitet när det gäller parkeringstillgång och möjlighet till parkeringslösningar som anpassas efter just dig som hyresgäst. Vi håller parkeringarna välvårdade och kommer att lättare kunna avgöra om ett fordon behöver forslas bort, samt att alla vägar är fria för utryckningsfordon och sophämtning.

Skyltning kommer att pågå under sommaren och den nya parkeringsreformen kommer preliminärt starta den 1 oktober 2024, när skyltarna täcks av.

Följ oss på Facebook

Senaste nyheterna

Arkiv