Hyresförhandling för 2023

Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges allmännytta har på riksplan sedan i våras kommit överens om vilket underlag som ska ligga till grund för de årliga förhandlingarna i en trepartsöverenskommelse.

Hyresförhandlingen utgår från de lokala förutsättningar som gäller för oss som allmännyttigt bolag i Säters kommun.

Lågkonjunktur och hög inflation innebär ett ansträngt läge för både bostadsbolag och gemene man.

Höjningen av hyran behövs för att täcka ökade kostnader för samtliga taxor och avgifter som stiger kraftigt i samhället bl.a. renhållning, vatten- och avlopp, el, fjärrvärme, pellets, samt ökade priser på material och varor.

Hyrorna som Säterbostäders hyresgäster betalar varje månad är bolagets inkomstkälla och går tillbaka till våra hyresgäster i form av drift, underhåll och administration.

Säterbostäder har tillsammans med Hyresgästföreningen förhandlat fram och kommit överens om en hyreshöjning med 4,2%.

Den nya hyran gäller från 1 januari 2023. Parkeringar och garage höjs med ett spann om 4,2%–15%.

Följ oss på Facebook

Senaste nyheterna

Arkiv