Ny sammarbets partner gällande inkasso.

Information.
Enligt hyreslagen ska hyran betalas i förskott och senast sista vardagen i varje månad. Det stora flertalet av våra hyresgäster betalar också hyran i rätt tid, men det finns några undantag. I vår strävan att minska hyresförlusterna och kunna ägna mer tid och ge ännu bättre service åt våra hyresgäster har vi valt att inleda ett samarbete med Profina AB.


Vad händer om jag inte betalar hyran i rätt tid?
Fr o m 2021-08-01 lägger vi över vår kravverksamhet till Profina AB. Den som inte betalar hyran i rätt tid erhåller ett inkassokrav från Profina AB. Kostnadsmässigt innebär det att man belastas med en inkassokostnad som f n är 180 kr. Samtidigt påförs också en dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser.

Även den rättsliga hanteringen med betalningsföreläggande och
avhysning kommer fortsättningsvis att handläggas av Profina AB. Kostnader för den hanteringen regleras också i lag och belastar normalt hyresgästen. Om dröjsmålet med betalning är så allvarligt riskerar man dessutom att belastas med en betalningsanmärkning samt att bli avhyst från sin bostad eller lokal.


All kontakt framledes gällande obetalda hyror och kravverksamhet sker direkt till Profina AB.


Borttagen påminnelse
Vi vill samtidigt passa på tillfället att informera om en förändring i vår hantering av försenade
hyresinbetalningar. Vi kommer fortsättningsvis inte att sända någon påminnelse på hyror som inte betalas i rätt tid. Obetalda hyror kommer i stället att överlämnas till Profina AB och direkt bli föremål för inkassoåtgärder.


Vi hoppas att detta samarbete kommer att falla väl ut och leda till att vi därigenom kan ge våra hyresgäster en ännu bättre service i framtiden.


Med vänliga hälsningar
Säterbostäder AB

Följ oss på Facebook

Senaste nyheterna

Arkiv