Tillgänglighets inventering

Med start vecka 23 kommer en tillgänglighets inventering att utföras på alla våra fastigheter.

Det innebär bland annat att möjligheten att ta sig fram med rullator och rullstol i bostadsområdenas kommer att undersökas. Såväl gårdar och parkeringar som allmänna utrymmen kommer att inventeras. De allmänna utrymmena avser trapphus, tvättstugor, förrådsutrymmen , hissar och entréer. lägenheterna och garagen kommer inte att omfattas av inventeringen.

Inventeringen ska bidra till en ökad förståelse för hur fastigheterna ska utvecklas för att underlätta boendet för alla.

Inventeringen genomförs av Urban Utveckling & Samhällsplanering AB

Följ oss på Facebook

Senaste nyheterna

Arkiv