Samarbete, glädje och service!

VD-brev december 2019.

När året går mot sitt slut är det dags för en sammanfattning. På Säterbostäder har vi gjort massor, både internt och externt. Bland annat har vi gemensamt processat fram tre värdeord som vägleder oss alla i stort som smått: Samarbete. Glädje. Service. Det är vad vi på Säterbostäder står för.

Jag hoppas och tror att vi med vårt arbete sätter ord på saker Ni hyresgäster redan upplever. Oavsett om det gäller en stamrenovering, golvbyte, tapetsering, dörrbyte eller servicen i vår bostadskö. För arbetet med värdeorden är större än att bara välja tre ord. Bakom det finns tankar, styrkor och viljor från alla oss på Säterbostäder. De tre orden formulerar sedan vårt löfte. Vårt löfte till våra hyresgäster. Vårt löfte till varandra. För man kan inte agera utåt på ett sätt och inåt på ett annat.

I det sammanhanget vill jag verkligen tacka alla medarbetare på Säterbostäder för stort engagemang och imponerande påhittighet. Utan Er kan vi inte utveckla och säkra organisationen inför kommande utmaningar och önskemål på bostadsmarknaden. Hit hör också våra mer interna insatser, till exempel att se över vilka tjänster vi utför och vad som efterfrågas. Detta är ett löpande förändringsarbete som inte är möjligt utan den unika anda som finns här på Säterbostäder. Såväl mellan oss på jobbet som mellan oss och våra hyresgäster. Vår avsikt och vårt uppdrag är att erbjuda bra bostäder för dagens och morgondagens Säterbor. Det kan vi bara lyckas med tillsammans och i samverkan med andra.

Vi ser fram emot 2020 med stor tillförsikt. Redan 28:e januari deltar vi i Bostadsdagen på Stadshotellet, ett forum för alla som vill samarbeta för ett växande Säter. Och för alla som vill hitta hem i kommunen. Senare under året drar vi igång ombyggnaden av Sockenstugan i Stora Skedvi och till hösten är det invigning av Liljan. Och då har jag inte ens nämnt alla löpande renoveringar och upprustningar. Vi har en fulltecknad agenda. Och vi tar oss an den med Samarbete. Glädje. Service.

Jag vill avsluta året med att tacka alla Er hyresgäster för att Ni är våra kunder, och inte minst: Tack alla medarbetare för Era fantastiska insatser!

Ellinor Fredriksson
VD, Säterbostäder

Följ oss på Facebook

Senaste nyheterna

Arkiv