Resultat av NKI 2020

Under hösten 2020 skickade vi ut en enkät till alla våra hyresgäster för att ta reda på hur nöjd de är med sitt boende och hur nöjd de är med oss som hyresvärd. Svarsfrekvensen blev 71,7 vilket innebär att 630 hyresgäster tog sig tid att svara, vilket vi är jätteglada för.

Alla som har valt att svara på enkäten har varit med om att tävla om en fri månadshyra.

Och vi har nu en vinnare, som slumpvis har lottats fram och det är Thomas Hägerman som bor på Idrottsvägen i Säter. Grattis Thomas!

Övergripande resultat

Undersökningen var uppbyggd på hur hyresgästen ser på en ideal situation, förväntningar och helhetsbetyg på boende och hyresvärd med en mätsticka om 100-gradig betygsskala där medel för branschen ligger mellan 55–70.

Resultatet visar följande:

Nöjd boende index, hur nöjd man är med sin bostad och gemensamhetsytor, 79

Nöjd kund index, hur nöjd man är med sin hyresvärd, service, felanmälan och kundvård, 81

Rekommendera bostadsområdet till andra, 85

Rekommendera Säterbostäders lägenheter till andra, 87

De som svarat uppger att man trivs med sin bostad och i sitt bostadsområde och bemötandet från våra fastighetstekniker är mycket bra, 91


– Vi står oss fint när vi jämför resultatet med andra i branschen. Säterbostäder placerar sig i den absoluta toppen i benchmarken mot 46 andra allmännyttiga bolag. Vilket förstås känns jättebra, resultatet visar att många av våra hyresgäster trivs och att vi har duktiga engagerade medarbetare.

Arbetet framåt

Med hjälp av resultatet har vi fått en bra bild av vad vi ska prioritera och vilka åtgärder vi skall planera in.

Stort tack till dig som svarat på enkäten. Det betyder mycket för oss i vårt arbete att få in synpunkter på vad våra hyresgäster tycker är bra eller mindre bra med sitt boende.

Följ oss på Facebook

Senaste nyheterna

Arkiv