VD-brev

December 2019

Samarbete, glädje och service!

När året går mot sitt slut är det dags för en sammanfattning. På Säterbostäder har vi gjort massor, både internt och externt. Bland annat har vi gemensamt processat fram tre värdeord som vägleder oss alla i stort som smått: Samarbete. Glädje. Service. Det är vad vi på Säterbostäder står för.

Jag hoppas och tror att vi med vårt arbete sätter ord på saker Ni hyresgäster redan upplever. Oavsett om det gäller en stamrenovering, golvbyte, tapetsering, dörrbyte eller servicen i vår bostadskö. För arbetet med värdeorden är större än att bara välja tre ord. Bakom det finns tankar, styrkor och viljor från alla oss på Säterbostäder. De tre orden formulerar sedan vårt löfte. Vårt löfte till våra hyresgäster. Vårt löfte till varandra. För man kan inte agera utåt på ett sätt och inåt på ett annat.

I det sammanhanget vill jag verkligen tacka alla medarbetare på Säterbostäder för stort engagemang och imponerande påhittighet. Utan Er kan vi inte utveckla och säkra organisationen inför kommande utmaningar och önskemål på bostadsmarknaden. Hit hör också våra mer interna insatser, till exempel att se över vilka tjänster vi utför och vad som efterfrågas. Detta är ett löpande förändringsarbete som inte är möjligt utan den unika anda som finns här på Säterbostäder. Såväl mellan oss på jobbet som mellan oss och våra hyresgäster. Vår avsikt och vårt uppdrag är att erbjuda bra bostäder för dagens och morgondagens Säterbor. Det kan vi bara lyckas med tillsammans och i samverkan med andra.

Vi ser fram emot 2020 med stor tillförsikt. Redan 28:e januari deltar vi i Bostadsdagen på Stadshotellet, ett forum för alla som vill samarbeta för ett växande Säter. Och för alla som vill hitta hem i kommunen. Senare under året drar vi igång ombyggnaden av Sockenstugan i Stora Skedvi och till hösten är det invigning av Liljan. Och då har jag inte ens nämnt alla löpande renoveringar och upprustningar. Vi har en fulltecknad agenda. Och vi tar oss an den med Samarbete. Glädje. Service.

Jag vill avsluta året med att tacka alla Er hyresgäster för att Ni är våra kunder, och inte minst: Tack alla medarbetare för Era fantastiska insatser!

Ellinor Fredriksson
VD, Säterbostäder


Oktober 2019

Äntligen kan fler hitta hem i Säter!

När man börjar på ett nytt jobb kan man egentligen inte veta exakt vad som kommer att hända. Man kan ha en välgrundad uppfattning och förväntningar. Efter en vår, sommar och en halv höst vill jag tacka för det positiva bemötandet jag fått, såväl från medarbetare, hyresgäster, kommunen som Säterbor i övrigt. Ingen nämnd, ingen glömd. När jag nu etablerat mig så har jag fått insikt om hur spännande och roligt det här jobbet är. Till och med över mina förväntningar. Jag har också sett hur mycket som händer i Säter.

Det som också slår mig är vilken stark och välgrundad framtidstro som finns här i kommunen. Säter, ”…en av landets vackraste småstäder och dessutom en av de bäst bevarade…”, har så mycket att erbjuda att fler människor utan tvivel kommer att hitta hit. Det är lätt att bli förälskad i Säter.
Vårt strå till stacken är att samarbeta brett kring olika utvecklingsfrågor och forma attraktiva bostäder. En del i detta arbete som redan påbörjats och är under produktion är vårt nybygge Liljan.

En betydande fördel med att Liljan lockar är att det frigör ett antal mycket attraktiva villor i Säter, exakt hur många är det ingen som vet. Enbart i vår kö finns över 1 400 bostadssökande. 74 lägenheter på Liljan, som fördelas på 520 sökande med förtur för villaägare, är inte en lösning på bostadsbristen här. Men det bidrar till en efterlängtad rörlighet på bostadsmarknaden.

Att man trivs i Säters kommun, och i våra bostäder, är en självklarhet. Vi ska vara kända för en trygg, attraktiv och hållbar boendemiljö – för alla. Jag är övertygad om att det är en faktor som lockar människor från såväl grannkommuner som större städer att flytta till Säter.

Att ett antal bostäder i en miljö som är rena drömmen för exempelvis barnfamiljer finns på marknaden är inte ett stort problem. Det är en stor möjlighet. För köpare. För säljare. För hela Säters kommun. Tittar vi på svensk mäklarstatistik över det senaste året har villor i Säters kommun ett snittpris per kvadratmeter på 18 788 kronor, Borlänge 19 789 kr och Stockholm 56 638. Nu är det upp till alla som tror på Säter att välja perspektiv, jobba tillsammans och paketera traktens unika utbud till framtidens Säterbor. Oavsett om de söker villa eller lägenhet.

Som kommunalt bostadsbolag ska vi tillgodose olika bostadsbehov. Vi skall erbjuda ett varierat bostadsutbud och vi är en viktig pusselbit i livet för nuvarande och kommande Säterbor. Vi skall vara långsiktiga och erbjuda boendeinflytande, vilket vi gör idag med våra gårdsföreningar som ett exempel. Vår vision är att ge våra nuvarande hyresgäster bästa boende och service, samt locka fler att bo och leva i Säter. Vi är helt enkelt en del i ett större Säter.

Tack för en god start på ett stort uppdrag.

Ellinor Fredriksson
VD, Säterbostäder