Nöjd-Hyresgäst- Mätning

01/03/2019

Hyresgästenkäten

Är nu genomförd, och den har genomförts med telefonintervjuer.

För oss är kundundersökningen ett mycket viktigt planerings underlag de närmaste åren.

Resultatet visar ett högre resultat än den senaste undersökningen.

Vi är mycket glada över de betyg ni hyresgäster gav oss på följande frågor.

Skalan på frågorna är från 1 till 10

Helhetsbetyg; 8.1

Trygg i mitt boende; 8.4

Den allmänna fastighetsskötseln; 7.6

Följ oss på Facebook

Senaste nyheterna

Arkiv