Information om badpool och studsmatta

Badpooler eller spabad ej tillåtet
Då vi inte har möjlighet att kolla att nödvändiga säkerhetsåtgärder för badpooler följs, kan vi inte tillåta dessa av säkerhetsskäl.

Badpooler på uteplatser eller på annan plats som tillhör Säterbostäder är därför förbjudna och det är bovärdarna som ser till att förbudet följs. Förbudet gäller inte små plaskbassänger med mindre än 20 cm vattendjup.

Studsmattor
Om du vill ställa upp en studsmatta eller annat större lekredskap inom Säterbostäders område, ska du i förväg prata med bovärden om var du får ställa upp den. Detta gäller också om du har egen uteplats.

Din bovärd anvisar en plats som är lämplig med tanke på säkerhet och att det inte stör grannarna. Om det inte finns någon lämplig plats, kan bovärden säga nej.

Endast studsmattor med tillhörande skyddsnät får sättas upp.

Säterbostäder kan också begära att du som hyresgäst, i den mån det behövs, ska sköta till exempel gräsklippning runt och under studsmattan.

Följ oss på Facebook

Senaste nyheterna

Arkiv