Miljö / En hållbar samhällsutveckling!

Natur & Miljöboken

Vi deltar i Sveriges största hållbarhetsprojekt gentemot unga, genom att medverka till utgivningen av Natur & Miljöboken – ett samhällsprojekt där tonvikten ligger på att tidigt lära för en hållbar utveckling. Projektet riktar sig till barn i 10-12 års ålder. Till dem delas Natur & Miljöboken kostnadsfritt ut som en tredelad läromedelsserie vilken distribueras genom skolan.

Vi tror starkt på den enskilde individens kraft och vilja att kunna påverka inom allt vad gäller energibesparing, vad som spolas ner i vask och avlopp och hur vi hanterar vårt avfall. Tanken är också att synliggöra ett fåtal lokala aktörer som har ett starkt hållbarhetstänk och som ser ungas kunskap och engagemang som en förutsättning för att göra både Säter och Sverige mer hållbart.
 
Nytt för i år är att alla tre böcker kretsar runt de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Att tillsammans ha möjligheten att lära unga om vägen till en fredlig och hållbar värld är en stor förmån.
 
Tillsammans kan vi alla hjälpas åt för att överlämna ett mer hållbart Säter till nästa generation!

Ni kan läsa mer om Natur & Miljöboken på deras hemsida.