Störningsjour

Störningsjouren innebär att att om du blir störd av t ex någon granne kvälls- eller nattetid, kan du anonymt ringa till SOS Alarm på tfn 010-470 5700

Väktare kallas då ut till den aktuella adressen och bevittnar störningen samt påtalar olägenheterna för den som stör. Väktaren avlämnar en störningsrapport från besöket som sedan kan utgöra underlag i en eventuell rättsprocess. Du som anmäler blir alltså inte inblandad i detta.

Störningsjouren gäller undre tiden 16.00 – 07.00 vardagar samt helgdagar hela dygn. För tjänsten anlitas Securitas.