Informationsfilmer

Hubinta dawanka dabka

Nadiifinta ka-guurka

Nadiifinta afka biyo ka baxa

Goobta kuleyliyaha injiinka

Hubinta fiyuusyada

Markadad ku qoran tahay qolka loondariga

Nadiifinta biyo qabtaha