Din lägenhet

Vårda lägenheten väl. Du är skyldig att sköta lägenheten genom att städa och hålla den snygg. Här är några enkla tips, håll spis och ugn rena så att smuts och fett inte bränner fast, frosta av kyl och frys med jämna mellanrum. Låt isen tina av sig själv. Använd inte kniv eller hårda föremål, så skador kan uppstår. Använd milda rengöringsmedel i WC, tvättställ och badkar.

Anmäl direkt om ni har droppande kranar eller om toaletten rinner.

Service

Saker som går sönder och tillhör lägenheten, har du rätt att få lagade. Ring oss genast sa att skadan inte förvärras. Är det ett mindre fel, kan du kanske få en reservdel från oss och laga felet själv.
Vår service omfattar felanmälan och reparationer. Dessutom håller vår personal snyggt och rent i trappor, på gård och i andra gemensamma utrymmen.

Men tänk på att du som hyresgäst själv måste hjälpa till. Lär barnen att inte skräpa ner. Hjälp oss att se till att barn och ungdomar är rädda om växter och rabatter.

Underhåll

Du har rätt att få lägenheten målad och tapetserad med jämna mellanrum. Detta sker mellan vart 10-15:e år beroende på aktuell underhållsplan. Även golv, spis, kyl och frys bytes regelbundet, fast med längre mellanrum.

Måla och tapetsera själv

Du kan måla och tapetsera själv på egen bekostnad utan vårt tillstånd. Men det är viktigt att det blir snyggt gjort, på ett ”fackmässigt” sätt. Det får inte vara extrema färger eller mönster. Fråga om du är osäker. Om ditt arbete inte anses fackmässigt utfört, kan du bli ersättningsskyldig.

Ett bra tips – hemförsäkring!

Skaffa hemförsäkring! Den ger dig ett bra skydd om du skulle råka ut för skador på din egendom, stöld eller brand.

Anmäl genast fel i lägenheten

Du är skyldig att anmäla alla fel och brister som uppstår i lägenheten. Kontrollera till exempel regelbundet så att inte elementen läcker. Om ett fel uppstår med en större skada som följd, och du inte anmält det, kan du bli ersättningsskyldig.

Här kan ni göra en felanmälan via webben