Att vara hyresgäst

Ta hänsyn till grannarna

Du är skyldig att visa hänsyn. Tänk på att du i ett flerfamiljshus har grannar runt omkring dig. Störningar som höga skrik , hög musik och liknande är ganska onödiga om var och en tänker på att ingenting får höras in till grannarna. Detta krav är extra angeläget sent på kvällen. Ska du ha en större fest med många besökare, är det klokt att meddela grannarna i förväg.

Lagen har på senare tid blivit betydligt strängare när det gäller upprepade eller allvarliga störningar. Den som stör sina grannar och inte rättar sig efter tillsägelser, riskerar att bli uppsagd från lägenheten. Är störningarna allvarliga kan man bli uppsagd genast. Som hyresgäst är man i detta fall ansvarig också för alla som tillhör ens hushåll, samt även besökande till lägenheten.

Betala hyran i tid

Du måste betala hyran förskottsvis varje månad, senast den sista varje månad. Det innebär till exempel att hyran för april måste vara betald senast den sista mars. Den som inte betalar i tid kan bli uppsagd från lägenheten. Skulle hyran vara sen, skickas en påminnelse till hyresgästen efter ett par dagar, Är hyran efter detta fortfarande inte betald, blir hyresgästen uppsagd från lägenheten. Man kan också bli uppsagd om hyrorna betalas för sent vid upprepade tillfällen. Får du problem att betala hyran, kontakta oss genast så att vi tillsammans kan reda ut din situation!

Trapphus och entréer

Ställ inte saker i trappan eller utanför dörren. Cyklar, barnvagnar, skidor, skridskor och skor får inte hindra vår personal då trappan ska städas. Större och skrymmande föremål kan vara i vägen om utryckningspersonal måste komma fram vid ett olyckstillfälle.

Tvättstugan

Tvättstugan är kanske det viktigaste gemensamma utrymmet i hela huset och en plats där många goda grannrelationer skapas. Följ noga reglerna i tvättstugan. Boka ordentligt. Var rädd om maskinerna när du tvättar. Läs och följ anvisningarna för tvättmaskinerna noga. Då får du också det bästa tvättresultatet.
Lämna tvättstugan så att nästa hyresgäst kan komma till i tid. Städa efter dig. Lämna tvättstugan och torkrum i det skick du själv vill finna dem då du skall tvätta.

Mattor

Skaka inte mattor från fönster eller balkong. Det är inte trevligt för de som bor under.

Ohyra

Får du ohyra, som till exempel mjölbaggar, måste du kontakta oss genast så att ohyran inte sprider sig.

Mata inte fåglar

Det kan locka till sig råttor och möss

Cyklar och bilar

Kör inte in i bostadsområdets gångar med cykel eller bil. Barn kan leka där.