Covid-19

För oss på Säterbostäder innebär det att vi bara gör Akuta åtgärder hos våra hyresgäter. För att skydda våra hyresgäster och våra fastighetstekniker.

Vi kommer att finnas tillgängliga på telefon.

Felanmälan kommer att vara öppen mellan kl 7.30 -9.30.

Vi kommer inte att ta emot några besök på kontoret.

för mera information läs:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/

https://www.sater.se/stod-omsorg/trygg-och-saker/coronavirussjukdom-covid-19/

Så tillsamans får vi:

Hålla i och Hålla ut.

Följ oss på Facebook

Senaste nyheterna

Arkiv