Projektets bakgrund

Boendet är en social aktivitet och kommer alltid att så förbli

Den sjunde juni 2005 togs det första steget mot ett nytt seniorboende i Säter av dåvarande ordförande i Säterbostäder, Åke Nylund. De första tankarna presenterades för bland andra PRO, DHR, Kyrkan och kommunledningen. På den vägen är det.

Det finns ett stort behov av handikappanpassade lägenheter. Boendet är dessutom en social aktivitet och kommer alltid att så förbli. Avsikten med Prästgärdets Seniorboende är därför att det ska utmynna i ett tryggt, trivsamt och boendevänligt område.

De äldre ska kunna bo kvar här trots att olika åldershandikapp dyker upp. Det som är bra är att de boende i kombination med organisationer och föreningar tillsammans utvecklar området. Chansen är därmed större att alla ska trivas. En av de största förändringarna hittills är att tillgängligheten ökat genom att husen försetts med hissar, även till parkering och soptunnor.

Boendet ska också ses som ett utvecklingsprojekt av pilotkaraktär för att ge andra områden samma möjligheter i framtiden.