Bilder från nybygget i Storhaga

Bygget i Storhaga fortlöper som planerat. Just nu arbetas det med grundläggning och markarbeten. Stommarna till husen beräknas börja resas i oktober.

Bilder från bygget hittar ni här.

Följ oss på Facebook

Senaste nyheterna

Arkiv