Välkommen till Säterbostäder AB. Se våra lediga lägenheter!
Open
X

Välkommen till Säterbostäder.

Säterbostäder AB förvaltar lägenheter och lokaler i ett 30-tal bostadsområden runt om i Säters kommun. Våra fastigheter består av gamla kulturhus i trästaden Säter, såväl som moderna lägenheter i Säters nyare områden, men även lägenheter i kommunens övriga delar. Dessutom förvaltar vi fyra servicehus och äldreboenden.

Ombyggnader ger nya lägenheter

03/10/2014

Stambyte på Borgmästarevägen 4, här gör vi nya lägenheter det blir  nio tvåor och tre ettor. Trastgränd 10 där blir det åtta nyrenoverade lägenheter där förskolan har varit under många år… läs mer

Bilder från nybygget i Storhaga

02/09/2014

Bygget i Storhaga fortlöper som planerat. Just nu arbetas det med grundläggning och markarbeten. Stommarna till husen beräknas börja resas i oktober. Bilder från bygget hittar ni här.

Storhaga

06/08/2014

Nu är vi på gång med bygget av Storhaga, så den 1 juni 2015 blir de två första husen klara för inflytt.  

Förberedelser för om Säters kommun drabbas av skogsbranden

05/08/2014

Om branden skulle komma att påverka Säters kommun, kommer kommunen att vara förberedd. I nuläget är Säters kommun inte direkt hotat av branden, men eftersom branden ännu inte är under.. läs mer